نشریه تلاش سبز

مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی خیریه رعد کرج از جمله اولین و تنها موسسات خیریه توان یابی معلولین در شهر کرج  است که نشریه خود را با عنوان “نشریه تلاش سبز” از طریق اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال ۱۳۹۲ شروع به انتشار آن نمود. دامنه توزیع این مجله، درگستره سراسری بوده و در میان سازمان های بهزیستی سراسر کشور، سازمان های مردم نهاد کشور، سازمان های آموزش و پرورش کشور، توانبخشی، معلولین و… از جایگاه خاصی برخوردار است. این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود.

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج

مدیر مسئول: مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

کاربر گرامی، می توانید با کلیک بر روی تصویر هر شماره از مجله تلاش سبز، فایل PDF آن را دانلود کنید.

شماره 4

شماره 3

شماره 2

شماره 1

شماره 8

شماره 7

شماره 6

شماره 5

شماره 14

شماره 13

شماره 11 و 12

شماره 9 و 10

شماره 19

شماره 18

شماره 17

شماره 15 و 16

شماره 27 و 26

شماره 25 و 24

شماره 22 و 23

شماره 20 و 21

شماره 29 و 28