مجله تلاش سبز

Home / مجله تلاش سبز

نشریه تلاش سبز

مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی خیریه رعد کرج از جمله اولین و تنها موسسات خیریه توان یابی معلولین در شهر کرج  است که نشریه خود را با عنوان “نشریه تلاش سبز” از طریق اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال ۱۳۹۲ شروع به انتشار آن نمود. دامنه توزیع این مجله، درگستره سراسری بوده و در میان سازمان های بهزیستی سراسر کشور، سازمان های مردم نهاد کشور، سازمان های آموزش و پرورش کشور، توانبخشی، معلولین و… از جایگاه خاصی برخوردار است. این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود.

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج

مدیر مسئول: مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

کاربر گرامی، می توانید با کلیک بر روی تصویر هر شماره از مجله تلاش سبز فایل PDF آن را دانلود کنید.

شماره ۱

شماره ۲

شماره ۳

شماره ۴

شماره ۵

شماره ۶

شماره ۷

شماره ۸

شماره ۹ و ۱۰

شماره ۱۱ و ۱۲

شماره ۱۳

شماره ۱۴

شماره ۱۵ و ۱۶

شماره ۱۷

شماره ۱۸

شماره ۱۹

شماره ۲۰ و ۲۱