مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج

خدمات ما

خدمات رعد کرج

مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج به عنوان یک نهاد آموزشی نیکوکاری، خدمات خود را بطور کلی در دو زمینه توانبخشی و آموزش فنی و حرفه ای  ارائه می نماید.

تعریف معلولیت در دنیای جدید عبارت است از «عدم تناسب بین ظرفیت های فرد با محیط زندگی و عملکرد او» مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج تلاش می‌کند تا با اصلاح محیط (تغییر نگرش افراد، حساس سازی جامعه در جهت اصلاح محیط) و ارتقاء عملکرد معلولان از طریق آموزش فنی و حرفه ای متناسب با وضعیت جسمی آنان معلولیت ها را کاهش دهد. پس از طی ربع قرن بيش از پنج هزار نفر در آموزش های مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج شركت كرده و تعداد زيادی از آنان در تهران و یا سایر شهرستان ها مشغول به كار هستند.

Building 2
Building 1

کلیه خدمات مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج به تمام معلولین متقاضی حائز شرایط آموزش است. چرا که منابع مالی و تسهیلاتی مجتمع از محل دریافت اعانات مردمی، حمایت های افراد نیکوکار و کمک های سخاوتمندانه آنان تامین می­ شود. در ارائه این خدمات هیچگونه تبعیضی به دلایل نژادی، فرقه ای، مذهبی، جنسیتی، رنگ پوست، ملیت قومی در مورد معلولین قابل پذیرش قائل نمی شود.

کارآموزان مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج به نحو زیر از آموزش های فنی و حرفه ای ویژه معلولان  برخوردار می شوند. خواهران و برادران معلول متناسب با پایه تحصیلی (با حداقل تحصیلات تا پایان دوره راهنمایی) و توان جسمی و روحی و علاقه و استعداد فردی خود ارزیابی و مطابق با استانداردهای وزارت کار، که ارزش بین المللی دارد، تحت آموزش های ویژه فنی و حرفه ای قرار می گیرند. کارآموزان در صورت نیاز از خدمات توانبخشی مجتمع برخوردار می شوند.

خدمات توانبخشی

در این واحد با بهره گیری از توان علمی و تجربی کارشناسان رشته های مشاوره و روانشناسی، کار درمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی و پزشک عمومی با به کارگیری کلیه دستگاه ها و امکانات مدرن روز با هدف بهبود وضع جسمانی و یا حداقل پیشگیری از پیشرفت و دفورمه شدن عضو به معلولان عزیز خدمات ارائه می شود.

برنامه هفتگی واحدهای توانبخشی مجتمع

ایام هفتهمشاورهپزشک عمومیکار درمانیفیزیوتراپیگفتار درمانی
شنبهزینب یعقوبی 8 الی 12حکیمه عبادیان 8 الی 12حدیث جنت مکان 9 الی 12
یکشنبهزینب یعقوبی 8 الی 12
دوشنبهزینب یعقوبی 8 الی 12حکیمه عبادیان 8 الی 12
سه شنبهزینب یعقوبی 8 الی 12
چهارشنبهزینب یعقوبی 8 الی 12حکیمه عبادیان 8 الی 12حدیث جنت مکان 9 الی 12
پنجشنبه
 1. داشتن معلولیت جسمی و حرکتی
 2. حداقل سن 15 سال
 3. بهرمندی از هوش نرمال انجام دادن کارهای شخصی
 4. پذیرش از طرف مسئول فنی
 5. ثبت نام در کلاس مورد نظر با توجه به میزان تحصیلات و توانایی جسمی
 1. یک قطعه عکس
 2. کپی از (شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، مدارک پزشکی، کارت بهزیستی)

مقررات آموزشی انظباطی

 1. مفاد درسی بر اساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ­ای وزارت کار می باشد و مربیان طبق برنامه تدوین شده تدریس می نمایند.
 2. استفاده بهینه از امکانات مجتمع، توان علمی مربی با حضور به موقع باعث موفقیت شما خواهد بود. لذا غیبت موجه 3 جلسه می باشد و پس از آن موجب حذف درس مربوطه می ­گردد.
 3. تاخیر در کلاس نیز پس از 3 مرتبه به عنوان یک غیبت محسوب شده و شامل حذف درس پس از 3 جلسه غیبت خواهد بود.
 4. کارآموزان پس از پایان هر دوره آموزشی و قبولی در آزمون داخلی جهت اخذ مدرک مهارت فنی به اداره آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند.
 5. روز و ساعت کلاس ها با توجه به امکانات مجتمع از طرف آموزش پس از بررسی کامل و هماهنگی با شما هر بار برنامه ریزی می گردد. لذا امکان هر گونه تغییر و جابجایی میسر نیست.

در هر یک از مقاطع آموزشی (دوره های چهارگانه) از کارآموزان آزمون به عمل می آید و ادامه آموزش در هر مقطع منوط به داشتن مجوزهای زیر است:

الف: قبولی در آزمون قبلی (ارائه گواهی قبولی)
ب: داشتن گواهی حسن اخلاق و رفتار از مسئول بخش
ج: حسن اخلاق و رفتار در کلیه سطوح مجتمع (رضایت اولیای مجتمع)
د: نشان دادن و به ثبوت رساندن حس مسئولیت در قبال تسهیلات دریافتی

کارآموزانی که دوره آموزش آنان پایان یافته باشد (کلیه گرایش های درسی را پاس کرده باشند) کارآموخته مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج شناخته می شوند و لازم است خود را به واحد اشتغال معرفی نمایند. موقع ثبت نام، قطعی شدن حضور شما در مجتمع رعد قوانین و مقررات ویژه کارآموزان به شما ارائه خواهد شد.
مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج افتخار دارد این خدمت ارزنده را به رایگان در اختیار شما قرار داده تا شما قادر باشید از مصرف گرایی و آزارهای اجتماعی رهایی یافته و به آموختن یک تخصص و شغل آبرومند و همچنین درآمدزایی دسترسی پیدا نمایید و خود مولد باشید.

امکانات مهیا شده فقط در یک مقطع زمانی در اختیار شما است، لذا سعی کنید از فرصت بدست آمده استفاده بهینه را بفرمایید. و هرچه سریعتر جای خود را به سایرین که در نوبت قرار دارند بدهید، ما نیز تلاشمان همین است لذا:

 1. به موقع در کلاس حاضر شوید.
 2. خوب درس بخوانید.
 3. قانون و مقررات رعد کرج را رعایت فرمایید.
 4. در امور محوله با مجتمع همکاری نمایید.

شما تحت عنوان کارآموز می ­آیید، کارآموخته می شوید، آنگاه همانند سایر افراد می توانید در امور خیریه مشارکت داشته باشید.

خدمات آموزشی

کارآموزان در صورتی که دوره ­های آموزشی را با موفقیت به پایان برسانند جهت اخذ مدرک فنی و حرفه ای به وزارت کار معرفی می شوند.

برنامه هفتگی واحدهای آموزشی مجتمع

ایام هفتهزبانسوادآموزیچرم دوزیقرآنقالی و گلیمخوشنویسینقاشیمعرقموسیقیکامپیوترمهارت زندگیمحفل قلمخیاطیدارتشطرنجوالیبال نشستهبوچیا
شنبهخ اعتضاد 8 الی 12 خ دیانی 8 الی 12 خ حاجیلو 8 الی 12 سپراک 10 الی 12 شاملویی 8 الی 12 اسفندیاری 10 الی 12
یکشنبهخ محمدی 8 الی 12 خ حصیری 8 الی 12 شاملویی 8 الی 12 خ ملکوتی 8 الی 12 خ کمالزاده 8 الی 12
دوشنبهخ حاجیلو 8 الی 12 سپراک 8 الی 12 شاملویی 8 الی 12 صابری 8 الی 12 خ یعقوبی 8 الی 10
سه شنبهخ بابایی 10 الی 12 خ غفوری 8 الی 12 خ محمدی 8 الی 12 خ حصیری 8 الی 12 خ ملکوتی 8 الی 12 مسکینی 14 الی 16 خ کمال زاده 8 الی 12
چهارشنبهخ اعتضاد 8 الی 12 خ حاجیلو 8 الی 12 خ فهیمی 8 الی 12 اسفندیاری 10 الی 12 سلمانی 8 الی 12
پنجشنبه

روند توانبخشی حرفه ­ای در رعد کرج

این پروتکل بر این اساس طراحی شده است که بتواند کلیه عزیزان توان یاب را تحت پوشش خود درآورد.

بر این اساس سه گروهی که در این مجموعه می توانند پذیرش شوند شامل:

 1. افراد معلول جسمی و حرکتی در سنین اشتغال از 16 تا 40 سال بدون تجربه شغلی: که بر اساس علاقه و استعداد در کلاس های اصلی مجموعه شرکت می کنند.
 2. افراد معلول جسمی و حرکتی تا سن 50 سال با تجربه شغلی
 3. افراد معلول جسمی و حرکتی تا سن 60 سال که به تازگی دچار معلولیت گردیده و حرفه آموزی با هدف اشتغال به ایشان مقدور نبوده و از سایر خدمات استفاده می نماید که شامل دوره های روانشناختی، دوره های هنری و ورزش می باشد.