اعضای محترم هیئت موسس

GH Ahmadi

مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

مهندس عمران-عمران
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدیر شهرداری تهران
عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز
مهندس ناظر پایه ۱ عمران

اطلاعات بیشتر
اصغر شیرازپور

دکتر اصغر شیرازپور

مهندس مکانیک
استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
عضو کانون مهندسان استان البرز

 

اطلاعات بیشتر
A SoltanZadeh

مهندس علی سلطان زاده

مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مدیرعامل شرکت رعدان و مشاور شرکت مپنا

 

 

 

اطلاعات بیشتر

هدف ما

خدمات آموزشی و توانبخشی حرفه ای را تا حد توان در اختيار توان يابان قرار دهیم و در ارائه خدمات به تمامی اقشار جامعه به ويژه نقاط دور افتاده را مد نظر قرار دهیم و فرهنگ نيكوكاری را توسعه بخشيم.

ماموریت ما

نظارت صحیح بر فعالیت مدیران مجموعه اقدامات لازم در خصوص حمایت از توان یابان عزیز را جهت دهی نموده و همواره حامی آنان خواهیم بود و در جهت احقاق حقوق آنان در جامعه تلاش خواهیم کرد.

تلاش ما

با اعتماد هئیت موسس مجموعه، تمام توان خود را صرف ارتقاء مهارت های  توان یابان قرار دهیم و در این راه  دست یاری به سوی کلیه نهادها، سازمان ها و خیرین محترم دراز می نماییم.

اعضای محترم هیئت امناء

بر اساس آخرین تغییرات به عمل آمده اعضای هیئت امنای مجتمع خیریه رعد کرج به شرح ذیل می باشد:

غلامرضا احمدی بیداخویدی
زینب یعقوبی
علی خراسانی گرده کوهی
اصغر شیرازپور
امیرعباس برزگربنادکوکی

محمد شریفی
عفت همدانی
علی محمد رضایی بیداخویدی
حمیدرضا حاجی محمدی
علی سلطانزاده

جعفر بلبلی
احمد آدمی
حسین احمدی بیداخویدی
محمود فلاح تفتی
عبدالرضا میردامادی تهرانی

تیمور کرمی
عباس زرندی
حمیدرضا ابوالحسنی
شاهین ظهوری

اعضای محترم هیئت مدیره

GH Ahmadi

مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
زینب یعقوبی 2

زینب یعقوبی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
علی خراسانی

علی خراسانی گرده کوهی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره
اصغر شیرازپور

دکتر اصغر شیرازپور

عضو اصلی هیئت مدیره
AA Barzegar Bonad Kouhi

امیرعباس برزگر بنادکوکی

عضو اصلی هیئت مدیره
M Sharifi

محمد شریفی

بازرس اصلی هیئت مدیره
E Hamedani

عفت همدانی

عضو علی البدل هیئت مدیره
AM Rezaei

علی محمد رضایی

عضو علی البدل هیئت مدیره
HR Haji Mohammadi

حمید رضا حاجی محمدی

بازرس عضو علی البدل هیئت مدیره