حمایت مالی

خیرین محترم، شما می توانید کمک های نقدی

خودتان را از این طریق واریز نمایید.

خدمات داوطلبانه

خیرین محترم، شما می توانید ما را در ارائه خدمات

آموزشی، پزشکی، توانبخشی و… یاری دهید.

حمایت معنوی

خیرین محترم، شما می توانید کمک های معنوی

خودتان را از این طریق به ما ارائه نمایید.

دوره های توانبخشی

روانشناسی / فیزیوتراپی / کاردرمانی

پزشک عمومی / گفتاردرمانی

دوره های ورزشی

بوچیا / شطرنج / فوتبال دستی

پینگ پنگ / دارت

دوره های آموزشی

کامپیوتر / حسابداری / خیاطی / معرق

قالی و گلیم بافی / خوشنویسی / طراحی و نقاشی

محصولات تولیدی مددجویان

حامیان مالی

با حمایت های شماست که سالها توانسته ایم خدمت کنیم