حمایت معنوی

خیرین محترم، شما می توانید کمک های معنوی

خودتان را از این طریق به ما ارائه نمایید.

کلیک کنید
s2

خدمات داوطلبانه

خیرین محترم، شما می توانید ما را در ارائه خدمات

آموزشی، پزشکی، توانبخشی و… یاری دهید.

کلیک کنید
s1

حمایت مالی

خیرین محترم، شما می توانید کمک های نقدی

خودتان را از این طریق واریز نمایید.

کلیک کنید

دوره های آموزشی

کامپیوتر / حسابداری / خیاطی / معرق

قالی و گلیم بافی / خوشنویسی / طراحی و نقاشی

دوره های ورزشی

بوچیا / شطرنج / فوتبال دستی

پینگ پنگ / دارت

دوره های توانبخشی

روانشناسی / فیزیوتراپی / کاردرمانی

پزشک عمومی / گفتاردرمانی

خیرین محترم،

شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق این سامانه بطور مستقیم پرداخت نمایید.

پیشاپیش از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم

organ-donation-S