دایر کردن فروشگاه لوازم بهداشتی توسط آقای رضا براتلو یکی از کارآموزان مجتمع رعد کرج

دایر کردن فروشگاه لوازم بهداشتی توسط آقای رضا براتلو یکی از کارآموزان مجتمع رعد کرج  ؛

 و خرید مایحتاج لوازم بهداشتی مجتمع رعد از ایشان

مورخ ۹۸/۵/۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.