حضور جناب آقای مهندس ابراهیم هدایی؛ مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی نیکوکاری توانیابان مشهد

حضور جناب آقای مهندس ابراهیم هدایی؛
مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی نیکوکاری توانیابان مشهد

در مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.