برگزاری اردو به مناسبت بزرگداشت روز معلم

Home / اخبار / برگزاری اردو به مناسبت بزرگداشت روز معلم

مجتمع آموزشی توانبخشی رعد کرج

در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۲

به مناسبت  بزرگداشت روز معلم، اردو یک روزه ای  در باغ مهندس ظهوری برگزار نمود .

Leave a Comment