بازدید هیئت مدیره خیریه سید شهدا تهران

بازدید هیئت مدیره خیریه سید شهدا تهران ؛ از توانمندیهای کارآموزان ، خدمات و امکانات مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج ،با حضور مدیر عامل جناب مهندس احمدی بیداخویدی و مدیر عامل پوشاک هما جناب نیک دهقان ؛دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.