بازدید جناب دکتر سلمان ترخانی و آقای علیرضا ترخانی

Home / اخبار / بازدید جناب دکتر سلمان ترخانی و آقای علیرضا ترخانی

بازدید جناب دکتر سلمان ترخانی و آقای علیرضا ترخانی

بهمراه آقای مهندس سلطان زاده ، مهندس احمدی و جناب برزگر عضو محترم هیئت مدیره

از مجتمع رعد کرج ۹۸/۳/۴

Leave a Comment