بازدید جناب دکتر سلمان ترخانی و آقای علیرضا ترخانی

بازدید جناب دکتر سلمان ترخانی و آقای علیرضا ترخانی

بهمراه آقای مهندس سلطان زاده ، مهندس احمدی و جناب برزگر عضو محترم هیئت مدیره

از مجتمع رعد کرج ۹۸/۳/۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.