بازدید جناب آقای علی پژواک پور و آقای پاشاپور

بازدید جناب آقای علی پژواک پور و آقای پاشاپور

از خدمات و امکانات مجتمع آموزشی توانبخشی رعد کرج

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.