بازدید اعضای کانون بازنشستگان کارکنان شرکت ایران خودرو

بازدید اعضای کانون بازنشستگان کارکنان شرکت ایران خودرو

و برگزاری جلسه با اعضای هیات مدیره مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج

در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.