1396 02 14

دیدار مدیر عامل مجتمع خیریه رعد کرج با تعدادی از مسئولین انجمن های معلولین استان البرز

طی جلسه ای که در روز پنج شنبه مورخ 1396/02/14 در محل مجتمع  خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج به میزبانی جناب آقای مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی موسس و مدیر عامل مجتمع خیریه رعد کرج و با حضور آقای قهرمانی مسئول محترم انجمن ناشنوایان، آقایان فریادرس و حدی ...

1396 02 02

تعامل مدیرعامل مجتمع خیریه رعد کرج با مسئولین جامعه معلولین استان البرز

نشست صمیمانه آقای مهندس غلامرضااحمدی بیداخویدی موسس ومدیرعامل محترم مجتمع خیریه آموزشی، توانبخشی رعد کرج با آقای احمد سردشتی رئیس محترم جامعه معلولین استان البرزکه در روز شنبه مورخ 02/02/1396 برگزار شد مقرر گردید هر دو نهاد با تعامل و همکاری هر چه بی ...