Tag Archives: اردو

اردوی باغ ظهوری

مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج  ضمن تبریک فرارسیدن روز و هفته بهزیستی  به مسئولین [...]

اردوی یک روزه مجتمع رعد کرج

مجتمع خیریه آموزشی ، توانبخشی رعد کرج ضمن تبریک فرارسیدن روز و هفته بهزیستی به [...]

اردوی تشویقی و یک روزه مجتمع رعد کرج

مجتمع خیریه آموزشی ، توابخشی رعد کرج جهت تشویق تعدادی از کارآموزان خود اردوی یک [...]