1396 02 16 1

ضرورت آموزش مدیران و کارشناسان شهری

امروزه آموزش مديران وكارشناسان يك امرضروريست واگركاركنان شهرداريها به روز نباشند وسطح علمى انان درحدى نباشد كه همپاى سايركشورها ازامكانات روز وروشهاى نوين براى خدمت به مردم استفاده نشود قطعا ان شهر وكشور ازسايرين عقب مانده تر است ، اگر به نحوه شهرساز ...

1396 02 16 2

فاجعه مدیریت بحران در کشور

ایران جزو کشور هایی است ‌که به دلیل شرایط جغرافیایی مستعد حوادث و بلایای مختلف است و متاسفانه به دلایل مختلف مدیریتی، فرهنگی و آموزشی مکرر شاهد فجایع دردآور هستیم. مرگ ‌و میر جاده ای، آتش گرفتن اتوبوس ها و قطارها، ساختمان پلاسکو، سیل رودخانه كن ريزش ...