توسعه کسب و کار با رویکرد بکارگیرى و حمایت از افراد معلول و کم توان در مجتمع خیریه رعد کرج

در راستاى حمایت از افراد معلول و با هدف ارتقأ و توانمند سازى این گروه از اقشار جامعه ، آقای مهندس احمدی بیداخویدی مدیر عامل محترم مجتمع خیریه رعد کرج با برنامه ریزى ایجاد فضاى کسب و کارهاى نوین در صدد ایجاد اشتغال مولد این گروه نموده است . دراین خصوص روز یکشنبه ٢۶ شهریور ماه ٩٧ بازدید تخصصى از مرکز امداد رسانى و فروش کارت هاى امدادى خودرو سازى سایپا برگزار گردید . این بازدید با هدف شناسایی فرصت هاى کسب و کار جدید با رویکرد استفاده از خدمات IT و Call Center در مجتمع رعد صورت گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.