برگزاری مراسم افطاری

Home / اخبار / برگزاری مراسم افطاری

برگزاری مراسم افطاری به تعداد ۱۰۰ نفر

توسط یکی از خیرین  سرکار خانم هنگامه شاکری ،

درمحل مجتمع رعد کرج اول خرداد ۹۸

Leave a Comment