بازدید جناب آقای حسین ابراهیم زاده قمی و آقای علی صبوری

بازدید جناب آقای حسین ابراهیم زاده قمی و آقای علی صبوری

از امکانات و خدمات آموزشی و توانبخشی مجتمع رعد کرج

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.