ساختمان جدید مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج

واقع در میدان امام خمینی - بلوار شهید مصطفی خمینی  - جنب پارک پدر - بن بست رعد

 

        

          

 

      

همکاری با ما

دعوت از کلیه علاقه مندان جهت همیاری و همکاری داوظلبانه در مجتمع خیریه رعد

نشریه تلاش سبز

Documentation  نشریه تلاش سیز اولین فصلنامه علمی تخصصی معلولین شهر کرج

راه های تماس