بر اساس آخرین تغییرات به عمل آمده اعضای هیئت امنای مجتمع خیریه رعد کرج به شرح ذیل می باشد :

1-غلامرضا احمدی بیداخویدی 

2- اصغر شیرازپور

3-جعفر بلبلی

4-عفت همدانی

5- علی سلطانزاده

6- سید جواد مرتضوی

7- تیمور کرمی

8-علی محمد رضایی بیداخویدی

9-رقیه رضائیان

10-سعید نجاری سی سی

11- مجید کرمی

12-علی اصغر رضوانی

13- علی خراسانی گرده کوهی

14-حمید رضا حاج محمدی

15-علی بهرامی خلیل آباد

16-عباس احمدی بیداخویدی

17- عباس زرندی

18- شاهین ظهوری

19- امیر عباس برزگر بناد کوکی

20- محمد شریفی

21-عبدالرضا میر دامادی

22- حبیب اله ظهوری         

23-نصرت اله نیک دهقان

24—حمید رضا ابوالحسنی

25- حسین احمدی بیداخویدی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی معرفی مجتمع هیئت امنا

همکاری با ما

دعوت از کلیه علاقه مندان جهت همیاری و همکاری داوظلبانه در مجتمع خیریه رعد

نشریه تلاش سبز

Documentation  نشریه تلاش سیز اولین فصلنامه علمی تخصصی معلولین شهر کرج

راه های تماس