قوانین مرتبط

فهرست مطلب

در این بخش به بررسی قوانین موجود در زمینه حمایت از معلولین پرداخته خواهد شد. به طور کلی مجموعه قوانین موجود در این زمینه در کشور به شرح ذیل است که در ادامه به ارائه آن پرداخته خواهد شد

  • قوانین جامع حمایت ازمعلولان
  • اساسنامه موسسه خیریه  آموزشی و توانبخشی رعد کرج
  • آئین نامه اجرایی قانون نحوه باز نشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
  • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين
  • کنوانسيون بين المللی حقوق معلولين
  • پروتکل الحاقي کنوانسيون بين‌المللی حقوق معلولين

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی قوانین مرتبط

همکاری با ما

دعوت از کلیه علاقه مندان جهت همیاری و همکاری داوظلبانه در مجتمع خیریه رعد

نشریه تلاش سبز

Documentation  نشریه تلاش سیز اولین فصلنامه علمی تخصصی معلولین شهر کرج

راه های تماس