تعداد افراد پذیرفته شده از بدو تاسیس مجتمع تا کنون به تفکیک جنسیت :
آقایان 459     نفر            
خانم ها 443     نفر            
مجموع 902   نفر            
کل دوره های برگزار شده از سال 1381 تا سال 1395 : 344 دوره
     
کل نفر دوره ها از سال 1381 تا سال 1395  : 3983 نفر دوره
               
تعداد معرفی شدگان به سازمان فنی و حرفه ای از ابتدا تا سال 95 : 730 نفر
تعداد افراد موفق به اخذ گواهینامه های فنی و حرفه ای :  663 نفر
تعداد معرفی شدگان به سازمان فنی و حرفه ای در سال  95 : 64 نفر
               

در حال حاضر تعداد 25 مربی در مجتمع مشغول به کار می باشند که تعداد 11 نفر از خود کارآموزان رعد کرج می باشند.

از تعداد 25 مربی 14 مربی به صورت افتخاری با این مجموعه همکاری می نمایند.

فهرست دوره های آموزشی کلاس های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد(مرکز) عبارتند از:

97-01

  

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خدمات خدمات آموزشی دوره های واحد آموزشی