فصلنامه تلاش سبز؛ سال چهارم- شماره 11 - 12 - تابستان و پاییز 1394 منتشر شد و برای دانلود و مطالعه در سایت رعد کرج قرار گرفت

 

آنچه در این شماره خواهید خواند

....

شما می توانید این شماره را از طریق لینک ذیل دانلود و مطالعه نمایید.

download-button

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نشریه تلاش سبز سال 1394 شماره 11-12 - تابستان و پاییز 1394