مجتمع آموزشی خیریه رعد کرج از جمله اولین و تنها  موسسات خیریه توان یابی معلولین در شهر کرج  است و نشریه خود راا با عنوان “نشریه تلاش سبز” از طریق دایره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال 1392 شروع به انتشار آن نمود. دامنه توزیع این مجله ، درگستره سراسری بوده و در میان سازمان های بهزیستی سراسر کشور، سازمان های مردم نهاد کشور، سازمان های آموزش و پرورش کشور، توانبخشی، معلولین و . . . از جایگاه خاصی برخوردار است.این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود.
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: مجتمع خیریه رعد کرج ؛

مدیر مسئول: مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی
اطلاعات تماس :

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نشریه تلاش سبز